ข่าวสาร

เรื่อง ความเป็นส่วนตัว สำหรับผู้ขอรับทุนการศึกษา ( PRIVACY NOTICE FOR SCHOLARSHIP )

เรื่อง ความเป็นส่วนตัว สำหรับนักศึกษาฝึกงาน ( PRIVACY NOTICE FOR INTERN )

เรื่อง ความเป็นส่วนตัว สำหรับผู้สมัครงาน ( PRIVACY NOTICE FOR RECRUITMENT)

เรื่อง ความเป็นส่วนตัว สำหรับผู้มาติดต่องาน ( PRIVACY NOTICE FOR VISITOR )

เรื่อง ความเป็นส่วนตัว สำหรับผู้ส่งมอบและผู้ให้บริการ (PRIVACY NOTICE FOR SUPPLIER & SERVICE PROVIDER)

เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล / เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และการกำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ

Powered by MakeWebEasy.com