image
TAILGATE LIFT
อุปกรณ์ช่วยล็อคฝาท้ายกระบะ
  • สามารถผ่อนแรงการปิดได้ถึง 70% ช่วยให้ยกปิดง่ายขึ้น
  • โช๊คผ่านการทดสอบคุณภาพตามมาตรฐานสากล
  • ติดตั้งได้ทั้งแบบมีและไม่มีพื้นปูฝาท้ายกระบะ
  • น้ำหนักเบาเพียงไม่ถึง 1 กิโลกรัม
TAILGATE LIFT
โช๊คผ่อนแรงฝาท้ายกระบะ
Powered by MakeWebEasy.com